Adatkezelési tájékoztató

www.szivboladom.hu – Felhasználási Feltételek

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  A www.szivboladom.hu weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) azért jött létre, hogy lehetőséget nyújtson jótékonysági felajánlások közzétételére, a felajánló és az adománykérő személyek közötti kapcsolatfelvételre.
  A Weboldal üzemeltetői (a továbbiakban: az „Üzemeltetők”) Bor Zoltán (cím: 1138 budapest uszódaru utca 3.). A Weboldal tárhelyszolgáltatója a Jelen-Lét-Elem Kft. (székhely: 8060 Mór, Mátyás király u. 55.; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

  A Weboldal kizárólag nonprofit jelleggel működik, a Felhasználók számára nem kínál díjköteles szolgáltatásokat, következésképpen az Üzemeltetők által a Weboldalon nyújtott egyik szolgáltatás sem valósít meg üzletszerű gazdasági tevékenységet.

  A Weboldal használatának – ideértve többek között az oldalon történő böngészést, regisztrációt, a felajánlások feltöltését, a felajánlásokra történő jelentkezést, valamint az üzenőrendszer használatát – feltételeit a jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: a „Szabályzat”) határozzák meg. A Szabályzat határozza tehát meg az Üzemeltetők és a Weboldal látogatója, felhasználója (a továbbiakban: a „Felhasználó”) között fennálló jogviszony kereteit. A Felhasználó a Weboldal tartalmi elemeinek megnyitásával, a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével a jelen Szabályzatban foglaltakat tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

  A Weboldalon az Üzemeltetők tevékenysége kizárólag az alább felsorolt, ingyenes szolgáltatásokra terjed ki:
 • felület biztosítása ingyenes tárgyi adományok felajánlására, a felajánlásokat tartalmazó adatbázis működtetése;
 • felület biztosítása a felajánlást közzé tevő adományozóval történő kapcsolattartásra, ebből a célból belső levelezőrendszer és felhasználói fiókok működtetése;
 • az adományozást népszerűsítő ingyenes hírlevelek küldése.

 

 1. A REGISZTRÁCIÓ
 • A Weboldalon történő böngészés nem kötött regisztrációhoz, azonban Felajánlások közzétételéhez, az Adományozó értékeléséhez, illetve a belső levelező rendszer használatához felhasználói fiók regisztrálása szükséges.
 • A Weboldalon Adományozóként kizárólag nagykorú, cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó jogosult regisztrálni. Adománykérőként a Weboldalon kizárólag nagykorú, cselekvőképes magánszemély jogosult regisztrálni.
 • A regisztrációs adatlap a Weboldal jobb felső sarkában található "Regisztráció" megjelölésű ikon kiválasztásával érhető el, ahol a következő adatokat kell megadni:
  • felhasználó név – felhívjuk a figyelmet, hogy a felhasználó név Felajánlás vagy egyéb tartalom közzétételekor (pl. Adományozó értékelésekor) harmadik személyek számára publikussá válhat, ezért adatvédelmi okokból célszerű lehet olyan felhasználói nevet választani, mely alapján az érintett személyazonossága nem állapítható meg
  • e-mail cím;
  • jelszó;
 • A regisztráció során opcionálisan, tehát nem kötelező jelleggel az alábbi kiegészítő adatok adhatók meg:
  • bemutatkozó szöveg, bármilyen további információ, melyet az Adományozó vagy az Adománykérő a profilján a Felhasználók számára elérhetővé kíván tenni – a Felhasználó felelőssége, hogy kizárólag olyan adatokat adjon meg, melyek alapján a személyazonossága nem megállapítható, és melyeket további Felhasználók számára valóban fel kíván tárni
 • A regisztrációs kérelem benyújtásához az Adatkezelési tájékoztató elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet kipipálása és a "Regisztrálok" gomb lenyomása szükséges.
 • A regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó a Szabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót elolvassa, ezáltal megismerje és azt magára nézve kötelezőnek ismerje el.
 • A Felhasználó köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az Üzemeltetők jogosultak törölni.
 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa hibásan megadott adatok következtében az Üzemeltetőknél felmerülő károkért a Felhasználó felelősséggel tartozik. Az Üzemeltetők nem vállalnak semminemű felelősséget a Felhasználót ért azon károkért sem, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. Az Üzemeltetők továbbá semmilyen formában nem vállalnak felelősséget a Felhasználó által helytelenül megadott adatokból eredő, harmadik személyeket – másik Felhasználókat – ért károkért.
 • A sikeres regisztrációról a Felhasználó visszaigazolást kap a regisztráció során megadott e-mail címre.
 • A regisztráció során megadott adatokhoz a Felhasználó bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó jogosult továbbá a felhasználói fiókját, és ezáltal a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Üzemeltetőkkel. 
 • Szolgáltató a regisztrációs fiókot az érintett további hozzájárulása nélkül törölheti, ha
  • ha a regisztrációs adatokban megadott e-mail címhez való hozzáférését 60 nap elteltével sem igazolta (e-mailben küldött linkre nem kattintott);
  • a megadott adatok tévesek vagy elavultak (pl. megszűnt e-mail cím esetében).
 • Az Üzemeltetők jogosultak, de nem kötelesek törölni azon felhasználói fiókot, melyet a Felhasználó több mint 1 éve nem használt.

 

 1. FELAJÁNLÁSOK FELTÖLTÉSE, KÖZZÉTÉTELE
 • A Weboldalra Felajánlásként olyan ingyenes tárgyi adomány tehető közzé, melyet az adományozóként regisztrált Felhasználó (a továbbiakban: az „Adományozó”) ellenérték és további feltételek nélkül jótékony céllal harmadik személyek számára felkínál. 
 • Az ingyenes adomány közzétételi szolgáltatás keretein belül az Adományozó által feltöltött Felajánlást az Üzemeltetők kereshető adatbázisukban tárolják és a kereshető adatbázishoz a Weboldalon hozzáférhetőséget biztosítanak harmadik személyek számára (tartalom publikálás).
 • A Felajánlások Weboldalon történő közzétételének feltétele, hogy az Adományozó az alábbi információkat megadja:
  • a Felajánlás tárgyát képező adomány lényeges tulajdonságainak, állapotának leírása;
  • A Felajánlásra irányadó tárgykategória kiválasztása
  • annak megadása, hogy az Adományozó vállalja-e, illetve milyen feltételekkel tudja vállalni a Felajánlás tárgyát képező adomány szállítását, vagy, ha a szállítást az Adományozó nem tudja vállalni, akkor a régió/város megjelölése, ahonnan az adomány elszállítható
 • Az Adományozó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon kizárólag olyan Felajánlás tehető közzé, mely:
  • a jogszabályoknak megfelel; és
  • valós, további elégséges információt tartalmaz a Felajánlás tárgyát képező adományról; és
  • nem von maga után semmilyen fizetési vagy egyéb kötelezettséget az adományt kérőkkel, vagy az Üzemeltetővel szemben;
  • nem szemét, illetve nem használhatatlan állapotú tárgyak átadására irányul;
  • tekintetében a Felajánlást közzé tevő Adományozó a saját nevében vagy az általa jogszerűen képviselt gazdasági társaság nevében jár el.
 • Tilos - az alábbi alpontok bármelyikének megfelelő - olyan Felajánlás feltöltése, mely akár az írott tartalom, akár a feltöltött képek tekintetében:
  • jogszabálysértő (képek feltöltése esetén a szerzői – és védjegyjogokat megsértő tartalmakat is); vagy
  • mások jogait sérti vagy
  • nem tárgyi adomány felajánlására irányul
  • spam, illetve duplikált (többször feladott) Felajánlásnak minősül vagy
  • nem magyar nyelvű, illetve gépi fordítással készült – ideértve a nagymértékben nyelvtani helyesírásokat tartalmazó szöveget is -, vagy
  • melynek szövege másokat megbotránkoztat vagy
  • megtévesztő, vagy
  • hiányos tartalmú vagy
  • korhatáros – így erotikus tartalmú – vagy
  • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat vagy az Üzemeltetők által képviselt erkölcsi normákkal ellentétes; vagy
  • az Üzemeltetőknek vagy a Weboldal látogatóinak jogos érdekeit sérti (ebben a tekintetben az Üzemeltetők értelmezése az irányadó).
 • Az Adományozó a Felajánlás feltöltésével kijelenti, hogy a Felajánlásban foglaltak megfelelnek a jelen Szabályzatban előírt feltételeknek, egyben kéri az Üzemeltetőket, hogy a Felajánlást adatbázisában tárolja és a jelen Szabályzat szerint a Weboldalon publikálja.
 • Az Adományozó a Felajánlás feltöltésével tudomásul veszi, hogy a Felajánlás teljes tartalma a Weboldal látogatói (ideértve a felhasználói fiókkal nem rendelkező harmadik személyeket is) számára megtekinthetővé, kereshetővé válik.
 • Az Adományozó a Felajánlás feltöltésével tudomásul veszi, hogy a Felajánlás a közzétételt követően 60 napig érhető el a Weboldalon, 60 naptári nap elteltével a feltöltött Felajánlások automatikusan törlésre kerülnek.
 • Amennyiben egy Felajánlás tekintetében az Adományozó és az Adománykérő megegyeztek, illetve, ha egy Felajánlás már nem releváns, az Adományozó köteles azt törölni a Weboldalról.
 • Az Adományozó tudomásul veszi, hogy a Felajánlás kizárólag tárgyi adományok ajándékozására, tehát ingyenes tulajdonba adására irányulhat, a Felajánlás visszterhes tulajdonba adásra, vagy akár ingyenes, akár visszterhes használatba adásra nem irányulhat.

 

 1. A FELAJÁNLÁSRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS MENETE
 • A Weboldal Felhasználói az Adományozók által feltöltött Felajánlások között szabadon böngészhetnek.
 • Amennyiben a Felhasználó egy Felajánlás iránt érdeklődik, arra jelentkezni kíván, a Weboldal belső levelező rendszerén léphet kapcsolatba az Adományozóval.
 • A Weboldal belső levelezési rendszerén keresztül kizárólag felhasználói fiók létrehozását követően vehető fel a kapcsolat az Adományozóval. Adománykérőként kizárólag nagykorú, cselekvőképes természetes személyek regisztrálhatnak.
 • A Weboldal levelezési rendszerén küldött üzenetek csak a Weboldal felületén tekinthetők meg. Az új üzenetekről a Felhasználók ingyenes e-mail értesítést kapnak. A levelező rendszeren küldött üzenetek automatikusan törlésre kerülnek, az egy Felajánlásra vonatkozó, ugyanazon Felhasználók közötti kommunikáció utolsó üzenetének feladásától számított 120 nap alatt felhasználói aktivitás nem történik, vagy a megküldött üzenethez tartozó Felajánlás törlésre kerül a Weboldalról. Az Üzemeltetők nem vállalnak felelősséget a Felhasználót ért semmilyen kárért, amely az üzenet elérhetetlenné tételével összefüggésben következett be.
 • Az Adománykérő tudomásul veszi, hogy a Felajánlás tekintetében az Adományozó saját diszkrecionális jogkörében jogosult eldönteni, hogy melyik jelentkezést fogadja el, és kinek a tulajdonába adja az adományt. Az Adományozó nem köteles a Felajánlásra történő jelentkezést elfogadni, azonban, ha a Felajánlás tekintetében a jelentkezővel megállapodott, köteles azt teljesíteni.
 • A Felajánlás tárgyát képező adomány szállításának feltételeire az Adományozó és az Adománykérő között létrejött megállapodás az irányadó, az Üzemeltetők a szállítással összefüggésben semmilyen szolgáltatást nem nyújtanak.

 

 1. VISSZAJELZÉSEK
 • A Weboldalon az Adományozó profiljára történő kattintáskor lehetőség van pozitív visszajelzés közzétételére, amennyiben a Felajánlás tárgyát képező adomány átvétele megtörtént.
 • Abban az esetben, ha egy Felhasználó megítélése szerint az Adományozó a jelen Szabályzatot megsértette, vagy ha a Felhasználó a Weboldal működésével összefüggésben hibát vett észre, ezeket az információkat a Hibajelentés gombra történő kattintással lehet az Üzemeltetők felé jelezni.

 

 1. FELHASZNÁLÓI TARTALMAK MODERÁLÁSA, KIZÁRÁS
 • Az Üzemeltetők a Weboldalon közzétett felhasználói tartalmakat – így különösen a Felajánlásokat (ideértve a Felajánlások leírását, valamint a feltöltött képeket is), továbbá a Felhasználók által az Adományozókról közzétett értékeléseket –, továbbá a Weboldal levelező rendszerén keresztül folytatott kommunikációt jogosultak, de nem kötelesek ellenőrizni.
 • Amennyiben az Üzemeltetők tudomására jut, hogy a Felhasználó által közzétett tartalom, Felajánlás, vagy a Weboldalon küldött üzenet jogellenes, vagy a jelen Szabályzatot sérti, úgy az Üzemeltetők a tartalmat jogosultak törölni.
 • Az Üzemeltetők fenntartják a mérlegelési jogot, hogy a Weboldalra feltöltött felhasználói tartalmak megfelelőségét mérlegeljék és a nem megfelelő tartalmakat töröljék.
 • Az Üzemeltetők jogosultak a Weboldalról azon Felhasználókat kizárni, akik a jelen Szabályzatban foglaltakat megsértették. A Weboldalról történő kizárás magával vonja az érintett felhasználói fiók törlését.
 • A Szabályzat 2.12, illetve 6.1-6.4. bekezdéseiben előírtak alapján végzett törléssel összefüggésben a Felhasználó nem jogosult semmilyen kár, illetve költség megtérítése iránti igény érvényesítésére az Üzemeltetőkkel szemben.

 

 1. AZ ÜZEMELTETŐK FELELŐSSÉGÉNEK TERJEDELME
 • A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
 • A Felhasználó által közölt, illetve a Weboldalra a Felhasználó által feltöltött információk valódiságáért, jogszerűségéért a Felhasználó tartozik felelősséggel. A honlapon közzétett felhasználói tartalmak a tartalmat feltöltő Felhasználó által meghatározott állapotban kerülnek közzétételre, a közzétételnek nem feltétele az Üzemeltetők által történő előzetes ellenőrzés, ezért az Üzemeltetők semmiféle felelősséget nem vállalnak a közzétett felhasználói tartalmakért.
 • A Weboldal használata, látogatása feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és határainak ismeretét és tudomásul vételét, különös tekintettel a felmerülő hibákra. Az Üzemeltetőket nem terheli felelősség, ha bármilyen hálózati hiba, technikai akadály megakadályozza a Weboldal működését.
 • Az Üzemeltetők nem vállalnak felelősséget a Weboldal ideiglenes elérhetetlenségéért, az azon szereplő hibákért, elütésekért, továbbá az olyan károkért, melyek a Weboldal látogatása során, illetve az azon történő regisztráció során következtek be.
 • A Weboldal rendszerén biztosított üzenetküldéskor csatolt fájlok letöltését megelőzően a Felhasználó köteles azok vírusellenőrzéséről gondoskodni, az ezzel összefüggésben felmerült esetleges károk, követelések megtérítésére az Üzemeltetők nem kötelesek.
 • Amennyiben a Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalom (képek, szövegek) harmadik személyek szerzői, illetve szellemi alkotáshoz fűződő jogait sértené, úgy azért egyedül a Felhasználó köteles felelni.
 • A Weboldalon ingyenesen nyújtott szolgáltatások esetleges elmaradása, részleges teljesítése miatt az Üzemeltetők semmilyen jogcímen fennálló követelés megtérítésére nem kötelezhetők.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Üzemeltetők biztonsági intézkedései ellenére előre nem látható okokból (pl.: hacker támadás, terrorcselekmény etc) a Felhasználóra vonatkozó adatok tekintetében adatvesztés vagy más károkozás történne, ezekért az Üzemeltetőt semmiféle kártérítési felelősség nem terheli.

 

 1. A WEBOLDALRA VONATKOZÓ TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
 • A Felhasználó a Weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat kizárólag a jogszabályoknak, valamint a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni. A jogellenes, Szabályzatba ütköző vagy visszaélésszerű felhasználás szigorúan tilos, és ilyen esetekben az Üzemeltetők a Felhasználó kizárása mellett a további szükséges jogi lépéseket is jogosultak megtenni (ideértve különösen a hatósági és bírósági eljárások kezdeményezését, valamint az esetlegesen felmerült kárigények érvényesítését).
 • Az Üzemeltetők megteszik a megfelelő műszaki-biztonsági intézkedéseket a Felhasználókra vonatkozó információk védelme és biztonságos tárolása érdekében, valamint azért, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvja. A Felhasználók ugyanakkor kötelesek tudomásul venni, hogy az Internet nyílt, nem biztonságos hálózat, annak felhasználói a hálózat biztonságát rajtuk kívül álló okokból teljes mértékben biztosítani nem tudják.
 • A Weboldal címe, tartalma, arculata az Üzemeltetők kizárólagos szellemi alkotása, amely szerzői jogi védelem alatt áll. Minden, a Weboldal arculatát, megjelenési formáit, tartalmát, szolgáltatásait érintő, vagy egyéb más felhasználás az Üzemeltetők előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos, különös tekintettel a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint a Weboldalon megjelenített információk, képek harmadik félnek történő továbbítására, átdolgozására.
 • A Weboldal harmadik személyek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az Üzemeltetőknek nincs ellenőrzési jogköre a harmadik felek weboldalai felett, és nem vállal felelősséget azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a meglátogatott további weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat megismerje.
 • Az Üzemeltetők nem vállalnak felelősséget az olyan károkért, melyek a Felhasználót annak következtében érik, hogy harmadik személy Felhasználó a Weboldalt jogellenesen, visszaélés-szerűen, illetve a jelen Szabályzattal ellentétes módon használta (ideértve többek között azokat a károkat is, melyek a Felhasználót az Adományozótól kapott adomány hibája, vagy az Adományozó helytelen vagy hiányos tájékoztatása következtében érik).
 • Amennyiben a Felhasználó magatartásával összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Üzemeltetőkkel szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles az Üzemeltetőkkel mindenben együttműködni, egyúttal köteles az Üzemeltetőknek megtéríteni minden olyan kárt és költséget, amely az Üzemeltetőket a Felhasználó jogellenes magatartásával összefüggésben éri.

 

 1. HÍRLEVÉL
 • A Weboldalon lehetőség van hírlevélre feliratkozni. Az Üzemeltetők a Weboldalt érintő újdonságok, eredmények közlése, illetve az adományozás népszerűsítése céljából a hírlevélre feliratkozott Felhasználók részére bizonyos időközönként hírlevelet küldhetnek.
 • A Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltetők az általa megadott e-mail címre hírlevelet küldjön.
 • Amennyiben a továbbiakban a Felhasználó nem kívánja, hogy az Üzemeltetők hírlevelet küldjenek a részére, bármikor leiratkozhat a hírlevélről. A Felhasználó a hírlevélben szereplő linkre kattintva megy végig a leiratkozási folyamaton, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségen is felveheti az Üzemeltetőkkel a kapcsolatot a leiratkozás céljából.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 • A Weboldal adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el: https://szivboladom.hu/adatkezelesi-tajekoztato 
 • A Weboldalon történő regisztrálással, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételével létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek és azokat az Üzemeltetők nem iktatják.
 • Jelen Szabályzat minden pontja önmagában érvényes. Amennyiben bármely bíróság vagy hatóság úgy dönt, hogy valamelyik pontja jogellenes vagy nem végrehajtható, akkor a többi pontja továbbra is hatályban marad és érvényes.
 • A jelen Szabályzatra és a Weboldal működésére a magyar jogszabályok irányadók.
 • A Szabályzat rendelkezéseit az Üzemeltetők a jogszabályok keretei között jogosultak módosítani, a Szabályzat esetleges módosítása a Weboldalon történő közzétételtől hatályos.

 

Related Articles